Skip to main content

Vine of the Soul

voorbereiden ayahuasca dieet banisteriopsis caapi harmaline

Ayahuasca Dieet & Contra-Indicaties 


Algemeen over contra indicaties en voeding

Werken met heilige meesterplanten zoals Ayahuasca gaat niet zonder risico's. In sommige mentale of fysieke omstandigheden is het niet verstandig of zelfs gevaarlijk om de medicinale drank te drinken. Bovendien bevat Ayahuasca bepaalde stoffen die de werking van MAO-enzymen remmen. Er bestaan contra-indicaties voor het combineren van deze MAO-remmers met bepaalde medicijnen, kruidenpreparaten, drugs en voedingsmiddelen.

Ayahuasca & MAO-remming

Tijdens Ayahuasca ceremonies wordt over het algemeen gewerkt met tenminste twee helige meesterplanten. Als basis worden Banisteriopsis caapi (Ayahuasca) of Peganum harmala (Syrische wijnruit) gebruikt. Deze planten bevatten de zogenaamde harmala alkaloïden, te weten: harmine, harmaline en tetrahydroharmine (ayahuasca). Naast een licht psychoactief, sedatief en helend effect, remmen ze de werking van MAO-enzymen.

Meer uitleg over de exacte werking van MAOI volgt op deze pagina.

MAO remmers: voorzichtigheid geboden!

Door de aanwezigheid van MAO-remmers in de Ayahuasca liaan of analogen zoals Syrian Rue kan het gelijktijdig gebruik van bepaalde medicijnen, drugs, kruiden en voedingsmiddelen riskant worden en een dempende, versterkende of verstorende uitwerking hebben op de ervaring van jouw reis. In combinatie met deze MAO-remmers kunnen sommige medicijnen en bepaalde drugs gevaarlijke en zelfs levensbedreigende gevolgen hebben. Bereid je daarom van tevoren altijd goed voor: volg een tyramine-vrij dieet  (zie voor meer info hier) en wees eerlijk tegen ons, onder andere bij het invullen van het aanmeldformulier, helemaal als je een van de middelen gebruikt op de lijst hieronder!

ayahuasca antidepressiva ayahuasca gevaarlijk

"It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver.” ~ Mahatma Gandhi ~

Contra-Indicaties

Wij adviseren al onze deelnemers om zichzelf van tevoren goed te informeren, en onderzoek te doen naar de eventuele risico’s en contra-indicaties die kleven aan het werken met Ayahuasca en/of andere meesterplanten.

Hieronder vindt je meer informatie omtrent voorzorg & contra-indicaties (zoals lijsten met specifieke farmacutische middelen en medicijnen, recreatieve drugs en andere preparaten).

Voorzorg Algemeen

Het is van groot belang om om goed bij jezelf te rade te gaan en je te bezinnen op de reden waarom je met dit plantmedicijn wilt gaan werken. Voel je je bereid om diep naar binnen te reizen en op zelfonderzoek te gaan? Wat motiveert je? Wat wil jij eruit halen? En welk doel heb je voor ogen, welke intentie?

Contra Indicaties algemeen
 1. Mentaal

  Bij een voorgeschiedenis van psychoses*, schizofrenie of borderline raden wij deelname aan een Ayahuasca ceremonie af.

 2. Fysiek

  Bij een voorgeschiedenis van hebt met lichamelijke klachten zoals hart- en vaatziekten, ernstige nierproblemen, beroertes, herseninfarcten, ernstige neurologische aandoeningen, of epilepsie, raden wij deelname aan een Ayahuasca ceremonie af.

 3. Medicijnen, recreative & psychoactieve drugs en kruiden(preparaten)

  Levensbedreigende situaties kunnen ontstaan door Ayahuasca te combineren met: nagenoeg alle antidepressiva (zoals SSRI's), bepaalde anti-psychotica en stimulerende middelen, veel voorkomende medicijnen tegen migraine, bepaalde kruiden en de meeste verkoudheidsmedicijnen (waaronder decongestiva, antihistaminica, en hoestsiroop). Hetzelfde geld voor bepaalde recreative drugs.

  De MAO-remmers in Ayahuasca hebben een omkeerbare of reversibele uitwerking, en worden daarom ook 'Reversible Inhibitors of Monoamino oxidase A' of kortweg RIMA's genoemd. Hoewel veiliger dan onomkeerbare of irreversibele MAO-remmers, kunnen de in Ayahuasca aanwezige RIMA's nog steeds zeer gevaarlijke en soms fatale wisselwerkingen hebben met met veel gangbare medicijnen. In het bijzonder kunnen ze het serotoninesyndrome of een hypertensieve crisis veroorzaken wanneer ze worden gecombineerd met bovengenoemde middelen - zie voor meer specificaties de lijsten hieronder.

  Wees daarom eerlijk en informeer jezelf en ons goed voordat je aan een ceremonie deelneemt!
Medicatie met contra-indicaties
 • Andere MAOIs
 • Antidepressiva zoals: SSRI's (selective serotonin reuptake inhibitor), SNRI's (selectieve serotonine-en-noradrenaline-heropnameremmers), TCA's (Tricyclische antidepressiva) 
 • Anti-psychotica
 • Medicatie voor Centrale zenuwstelsel (CZS) om te onderdrukken of verdoven zoals: barbituraten, benzodiazepinen, de meeste slaappillen, opioïden 
 • Sympaticomimetica & Amphetamines: zoals oa adhd medicatie
 • Antihypertensives (hoge bloeddruk medicatie)
 • Antihistaminica, geneesmiddelen tegen verkoudheid, sinusproblemen, hooikoorts of allergieën (Actifed DM, Benadryl, Benylin, Chlor-Trimeton, Compoz, etc)
 • Honger onderdrukkers (dieet pillen)
 • Anesthetica

  Als je een van deze middelen gebruikt dien je hier 2-6 weken, afhankelijk van het middel (met uitsluitsel van alcohol), voor aanvang van de ceremonie mee te stoppen.
Lijst van specifieke farmaceutische geneesmiddelen en kruiden
 • Antidepressiva

  SSRI's: Citalopram (Cipramil®), Escitalopram (Lexapro®), Fuoxetine (Prozac®), Fluvoxamine (Fevarin®), Paroxetine (Paxil, Seroxat), Sertraline (Zoloft)
  SNRI's: Venlafaxine (Efexor XR), Duloxetine (Cymbalta), Nefazodon (Dutonin)
  TCA’s: Amitriptyline (Tryptizol) Sarotex), Clomipramine (Anafranil), Dosulepine (Prothiaden), Imipramine (Tofranil), Maprotiline (Ludiomil), Nortriptyline (Nortrilen)
  Andere hier niet genoemde antideppressiva 
  (en kruiden zoals Kanna en St Janskruid en preparaten zoals L-Tryptofaan & 5HTP)

 • ADHD medicatie: 
  Methylfenidaat (bekend onder de merknamen Ritalin®, Concerta®, Equasym®, Kinecteen® en Medikinet®), Dexamfetaminesulfaat (FNA, Amfexa, Tentin), Atomoxetine (merknaam Strattera®) 

 • Andere medicijnen en kruidenpreparaten: 
  Amantadine hydrochloride (Symmetrel), Amoxapine (Asendin), Benadryl, Benylin, Bupropion (Wellbutrin), Buspiron (BuSpar), Carbamazepine (Tegretol, Epitol), Chlor-Trimeton, Clomipramine (Anafranil), Cyclobenzaprine (Flexeril), Cyclizine (Marezine), Desipramine (Petrofrane), Dextromethorfan (DXM), Disopyramide (Norpace), Doxepin (Sinequan), Flavoxaat hydrochloride (Urispas), Imipramine (Tofranil), Isocarboxazid (Marplan), Levodopa (Dopar , Larodopa), Loratadine (Claritine), Maprotiline (Ludiomil), Meperidine (Demerol), Nortriptyline (Aventyl), Oxybutynine chloride (Ditropan), Orfenadrine (Norflex), Parnate, Phenergen, Fenelzine (Nardil), Procaïnamide (Pronestyl), Protriptyline (Vivactil), Quinidine (Quinidex), Salbutemol, Salmeterol, Selegiline (Eldepryl), Sibutramine, Sinicuichi, Tegretol, Temaril, Tranylcypromine (Parnate), Trimipramine (Surmontil)

  Ephedra, Efedrine & Pseudo-efedrine, Ginseng, Kava, Kratom, Saint John’s Wort, Yohimbine

 • Let wel deze lijst is niet compleet!
  Als je enige vorm van voorgeschreven medicatie gebruikt, informeer jezelf dan altijd goed en neem bij twijfel (vooral als ze hierboven niet genoemd zijn) contact op met een professional zoals je huisarts of een therapeut, specialist of apotheker. Je kunt ook contact met ons opnemen, hoewel wij geen medische experts zijn!

Lijst van specifieke drugs & psychoactieve middelen
 • 2c-t-x – MAO-B inhibitors can increase the potency and duration of phenethylamines unpredictably, which could be dangerous given the unpredictability of the 2C-T-x series
 • 2c-x – MAO-B inhibitors can increase the potency and duration of phenethylamines unpredictably
 • dox – MAO-B inhibitors can increase the potency and duration of phenethylamines unpredictably
 • ketamine – MAO-B inhibitors appear to increase the potency of Ketamine. MAO-A inhbitors have some negative reports associated with the combination but there isn’t much information available
 • mescaline - (San Pedro of Peyote cacti)
 • lsd
 • psilocibine mushrooms or truffels
 • marihuana en hashish - bij voorkeur minimaal een week van tevoren stoppen, het kan namelijk de intensiteit van de ervaring negatief (een dempend effect of geen ervaring) beïnvloeden. En dat zou jammer zijn ;)
 • nbomes – MAO-B inhibitors can increase the potency and duration of phenethylamines unpredictably
 • opiaten – zoals: oxycodon, tramadol, morphine, heroïne
  Coadministration of monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) with certain opioids has been associated with rare reports of severe and fatal adverse reactions. There appear to be two types of interaction, an excitatory and a depressive one. Symptoms of the excitatory reaction may include agitation, headache, diaphoresis, hyperpyrexia, flushing, shivering, myoclonus, rigidity, tremor, diarrhea, hypertension, tachycardia, seizures, and coma. Death has occurred in some cases.
 • alcohol (minimaal 3 dagen voor aanvang stoppen) – Tyramine found in many alcoholic beverages can have dangerous reactions with MAOIs, causing an increase in blood pressure.
 • mxe – MAO-B inhibitors appear to increase the potency of MXE. MAO-A inhbitors have some negative reports associated with the combination but there isn’t much information available
 • 5-meo-xxt
 • Tryptamines
 • amphetamines – speed, crystal meth
  MAO-B inhibitors can increase the potency and duration of phenethylamines unpredictably. MAO-A inhibitors with amphetamine can lead to hypertensive crises.
 • amt – aMT is an MAOI on its own. Using enzyme inhibitors can greatly reduce predictability of effects.
 • cocaïne
 • dxm – High risk of serotonin syndrome
 • mdma – MAO-B inhibitors can increase the potency and duration of phenethylamines unpredictably. MAO-A inhibitors with MDMA will lead to hypertensive crises.
 • pcp – This combination is very poorly explored

Als je wel eens van deze middelen gebruikt dien je deze minimaal 2 weken voor aanvang van de ceremonie niet meer te nemen.

Let wel:
Deze lijsten zijn niet volledig!
 Als je enige vorm van voorgeschreven of recreatieve drugs gebruikt, informeer jezelf dan altijd goed en neem bij twijfel contact op met een professional zoals je huisarts of een therapeut, specialist of apotheker. Je kunt ook contact met ons opnemen, hoewel wij geen medische experts zijn! 

"There are things known and there are things unknown, and in between are the doors of perception”
~ Aldous Huxley ~

Voorbereiden Dieet

Wanneer je begint met het drinken van een thee van helige meesterplanten zoals Ayahuasca, is het belangrijk van tevoren een bepaald dieet te volgen. Met het volgen van La Dieta leg je de meest traditionele basis voor een reis met de meesterplanten. In ieder geval raden wij ten zeerste aan een tyramine-arm, of zelfs tyramine-vrij dieet te volgen. 

Het traditionele Ayahuasca dieet (La Dieta)

Het volgen van La Dieta, het traditionele Ayahuasca dieet, wordt niet verplicht gesteld, maar het helpt wel een solide basis te leggen voor een reis met het Ayahuasca Plantmedicijn. Het doel van dit dieet is geen ontbering (ceremonies kunnen lang duren, en vasten kan leiden tot vermoeidheid); het doel is om van je lichaam een omgeving te maken waarin het medicijn de beste kans krijgt om goed door te dringen en juist die gebieden te bereiken die verlichting en genezing nodig hebben.

Het beoefenen van deze disciplines toont respect voor je lichaam, het plantmedicijn en het proces. Men gelooft dat het leidt tot meer inzicht en minder moeilijkheden tijdens een ceremonies.

In het algemeen moedigen wij iedereen aan om volwaardige voeding te eten, en om bewerkte en pittige voeding, voeding met veel kruiden, zout, suiker, olie en dierlijke vetten zoveel mogelijk te beperken. Let wel: dit is een advies en geen verplichting!

Een dieet als voorbeeld:

1 week (of langer) voor aanvang van een ceremonie:

 • Probeer zo veel mogelijk plantaardig te eten.
 • Gebruik geen of zo min mogelijk peper, zout en pittige kruiden.
 • Vermijd uien en knoflook.
 • Eet zo min mogelijk zoetigheden, toegevoegde en geraffineerde suikers.
 • Vermijd zuivelproducten (melk, kaas, yoghurt etc.)
 • Vermijd alcohol minstens drie dagen maar liever een week voor aanvang van een ceremonie.
 • Drink geen koffie, zwarte of groene thee, vanwege de cafeïne.
 • Eet geen grote hoeveelheden cacao, donkere chocolade in het bijzonder.
 • Vermijd seksuele handelingen en gemeenschap, minstens drie dagen voor aanvang van een ceremonie. (algemeen: minimaal 3 dagen)

Start minimaal 2 dagen voor aanvang van een ceremonie met het tyramine-vrije dieet.

Het tyramine vrije dieet

Voor je eigen bestwil, vermijd in ieder geval grote hoeveelheden tyramine-rijk voedsel minstens 48 uur voor aanvang van de ceremonie. Het aminozuur tyramine wordt door de MAO-remmende werking (zie meer info boven aan deze pagina) werking van het Plantmedicijn Ayahuasca niet voldoende afgebroken en kan daardoor bijwerkingen veroorzaken zoals hoofdpijn, overmatig zweten, vergrote pupillen, stijve nek, hartkloppingen, hoge bloeddruk.

Lijst van voedingsmiddelen en dranken met grote hoeveelheden tyramine:
 • Gedroogd of overrijp fruit (rozijnen of pruimen, bananen of avocado's).
 • Sterke of gerijpte kazen (gerijpte Cheddar, Zwitserse en Parmezaanse kaas; blauwe kazen zoals Stilton en Gorgonzola; en Camembert).
 • Gerijpt vlees (behandeld met zout en nitraat of nitriet, lever, droge worst, pepperoni en salami)
 • Gerookt of verwerkt vlees (hotdogs, mortadella, bacon, corned beef) of gerookte vis.
 • Ingeblikt of gefermenteerd voedsel (zuurkool, kimchi, kaviaar, tofu of augurken).
 • Gefermenteerde sauzen (sojasaus, garnalensaus, vissaus, miso en teriyakisaus).
 • Grote hoeveelheden noten.
 • Soja en sojaproducten, tuinbonen en peulen daarvan.
 • Vleesvermalsers of met vleesvermalsers bereid vlees.
 • Smeermiddelen op basis van gist (Marmite, biergist of zuurdesembrood).
 • Alcoholische dranken (bier, rode wijn, sherry en sterke drank).
 • Onjuist bewaard of bedorven voedsel.

Basisregels voor effectief werken met Plantmedicijnen


ayahuasca psychose

Voorbereiding Set

Een goede voorbereiding is een must. Je inlezen in de materie en zowel op fysiek als mentaal niveau goed voorbereiden zal, het verloop van jouw reis beïnvloeden.

ayahuasca dieet ayahuasca dieta

Veilige Setting

Het is belangrijk dat je de reis maakt op een plek die voor jou veilig voelt en met kundige en ervaren begeleiders, die jou kunnen helpen navigeren en  ondersteunen indien nodig.

ayahuasca alcohol

Integratie

Het echte werk begint pas na de reis. Het goed gronden en het integreren van jouw ervaringen en de verkregen inzichten, is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het werk met de planten.

Ben je klaar om samen met ons op reis te gaan?